Puklavec Family Wines d.o.o.

Kolodvorska 11, 2270 Ormož

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »OBARVAJ ŽIVLJENJE V RUMENO!«

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Skoči v poletje« (v nadaljevanju nagradna igra) je Puklavec Family Wines d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož (v nadaljevanju organizator).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od četrtka, 27. 5. 2019, do vključno petka, 25. 6. 2019 Nagradna igra poteka preko socialnega omrežja Facebook. Povezava do nagradne igre je objavljena na spletni strani www.jeruzalem-ormoz.com in na socialnem omrežju Instagram.

3. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi:

  • ki v celoti upoštevajo vse potrebne korake potrebne za sodelovanje v nagradni igri na Facebooku.
  • so starejši od 18 let
  • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
  • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradnem natečaju

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradnim natečajem, in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok).

Sodelovanje v nagradnem natečaju ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka in je za udeležence brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta, …). Nagrada ni zamenljiva za gotovino.

4. Način sodelovanja

Vsi, ki želijo sodelovati v nagradni igri, morajo izpolniti zahtevane korake, ki so potrebni za sodelovanje v nagradni igri; všečkati objavo, v komentarju označiti 3 osebe, deliti objavo na svojem profilu. Izmed vseh sodelujočih s spletno aplikacijo izžrebamo izbranca/izbranko, ki bodo prejela nagrado.

5. Dobitki v nagradnem natečaju

V nagradnem natečaju bo podeljena ena nagrada, v vrednosti 15 € + ddv.

Glavna nagrada je komplet kopalk znamke Lisca in čevljev Loksse. Tedenske nagrade so izdelki Afrodita v kompletu s steklenico vina Muškat Ottonel.

6. Žrebanje nagrad

Žrebanje bo potekalo 26. 6. 2016 v prostorih organizatorja nagradne igre, podjetja Puklavec Family Wines d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 2270 Ormož, v prisotnosti komisije, sestavljene iz predstavnikov podjetja Puklavec Family Wines. Izidi žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Izmed vseh pravilnih odgovorov bomo s spletno aplikacijo izžrebali enega sodelujočega, ki je upošteval/-a vse 3 korake zahtevane za sodelovanje v nagradni igri. Žreb nagrajenca je naključen. Imena nagrajenca bo objavljeno na Facebook strani Jeruzalem Ormož najpozneje 7 dni po zaključku natečaja. Izidi žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Prav tako bodo iz tekmovanja izločeni vse tekmovalci, za katere organizator sumi, da so do boljšega rezultata prišli z kakršno obliko goljufije. Organizator bo te igralce brezpreklicno odstranil iz nabora sodelujočih, rezultat pa se bo trajno zbrisal.

7. Podelitev nagrad in obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščen po telefonu oziroma elektronski pošti na naslov, ki ga imajo zapisanega med poslanimi podatki, ali prek Facebook sporočila v 7 delovnih dneh po žrebu.

Nagrada bo dobitnikom dostavljena ali poslana po pošti v roku 30 dni na domači naslov.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

• se pojavi dvom o istovetnosti podatkov;

• se ugotovi, da je uporabnik v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradnega natečaja;

• organizator sumi, da je igralec prišel do rezultata z goljufijo.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu www.jeruzalem-ormoz.com.

Prejemniki nagrad morajo pred izplačilom nagrad v skladu z Zakonom o davčnem postopku na pisno zahtevo organizatorja predložiti svojo davčno številko. V kolikor tega ne storijo, izplačilo nagrade ni mogoče. Davek na podlagi zakona o dohodnini plača organizator nagradne igre.

Nagrajenci so zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini. Organizator bo za izžrebane nagrajence odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajencev.

8. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

· nedelovanje poštnih storitev ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile dostavo poslanih odgovorov in podatkov za sodelovanje v žrebu.

· za nečitljive ali kakorkoli drugače nepravilno ali nepopolno izpolnjene obrazce, tak sodelujoči pa tudi ne more sodelovati v nagradnem žrebanju oz. ne more postati nagrajenec.

· kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,

· kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

9. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v prijavnem obrazcu. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) št. 2016/679 (v nadaljevanju Uredba).

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tej nagradni igri, vključijo v zbirko podatkov organizatorja o udeležencih nagradne igre; da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradni igri, vzorčenje, anketiranje in statistične obdelave podatkov, za obveščanje o komercialnih in nekomercialnih ponudbah, novostih, ugodnostih ter za druge trženjske namene organizatorja ter pošiljanje dnevnega elektronskega časopisa. Udeleženec se strinja, da se ti podatki uporabljajo za neposredno trženje po e-pošti na navedeni e-poštni naslov, pri čemer gre lahko za obveščanje o novostih ter trženje blaga in storitev, ki jih ponuja organizator.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost, da od organizatorja zahteva dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave. Posameznik ima tudi pravico do ugovora in prenosljivosti osebnih podatkov, kopiranja, prepisa, blokiranja in izbrisa v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Posamezni na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico, da od organizatorja zahteva, da brez odlašanja izbriše osebne podatke, ki jih hrani, s tem da prekliče dano privolitev. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

odjavo od prejemanja elektronskih sporočil udeleženec uredi s klikom na povezavo »Odjava«, ki bo sestavni del vsakega elektronskega sporočila.

Udeleženec nagradne igre organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.

Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR – General Data Protection Regulation) št. 2016/679 (v nadaljevanju Uredba). Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

Organizator se zavezuje, da podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi.

Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradnega natečaja prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@puklavecfamily.com.

10. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani Jeruzalem Ormož.

Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na naslov info@puklavecfamily.com , najpozneje v 15 dneh od nastanka reklamacije. Pritožbena komisija mora reklamacijo rešiti v 15 dneh od prejema reklamacije.

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče na Ptuju.

Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani Jeruzalem Ormož.

Ormož, 27. 5. 2019